Tiến Độ Thanh Toán Căn Hộ Legend Park


I. Tiến độ thanh toán
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán tiền mua căn hộ tại Chung cư Legend Park, chủ đầu tư đã chia nhỏ các đợt thanh toán thành 8 đợt.
Phương thức thanh toán I
TIẾN ĐỘ
GIÁ TRỊ THANH TOÁN
THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc
50.000.000 VNĐ / căn hộ
Ký Thỏa thuận Đặt cọc (TTĐC)
Thanh toán đợt 1 và ký HĐMB
20% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
(đã bao gồm khoản tiền đặt cọc)
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc
kể từ khi ký TTĐC
(Dự kiến tháng 09/2016)
Thanh toán đợt 2
10% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 11/2016
Thanh toán đợt 3
10% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 01/2017
Thanh toán đợt 4
10% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 03/2017
Thanh toán đợt 5
10% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 05/2017
Thanh toán đợt 6
10% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 07/2017
Thanh toán đợt 7
25% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Dự kiến tháng 09/2017, khi có thông báo nhận nhà.
Thanh toán đợt 8
5% Giá bán Nhà ở (bao gồm VAT)
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày CĐT gửi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không quá thời điểm bàn giao GCN
Phương thức thanh toán II
TIẾN ĐỘ
GIÁ TRỊ 
CHI TIẾT
Phương án thanh toán
Đặt cọc
50.000.000 VND

Thanh toán lần 1
20% giá bán nhà ở (bao gồm VAT)
(đã bao gồm khoản đặt cọc)
Ký HĐMB trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký TTĐC
Thanh toán lần 2
70% giá bán nhà ở (bao gồm VAT)
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB
Thanh toán lần 3
05% giá bán nhà ở (bao gồm VAT)
Thời điểm bàn giao nhà
Thanh toán lần 3
05% giá bán nhà ở (bao gồm VAT)
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày CĐT gửi giấy thông báo bàn giao GCN
II. Giá bán
Giá bán theo diện tích thông thủy giao động từ 18 - 21trđ/m2 (Đã gồm VAT + Nội thất cao cấp)

Chung cư Legend Park Văn Khê Hà Đông
Địa chỉ: Lô CT4 109 - Khu đô thị Văn Khê - La Khê - Hà Nội
HOTLINE 0962 697 357